גרפולוגיה בבית משפט - משבחים את פנינה אריאלי בפסקי דין

פנינה אריאלי - מכון לגרפולוגיה משפטית

כגרפולוגית משפטית, אני נותנת שירותי לעורכי דין ולבתי המשפט בכל הקשור לאימות מסמכים וחתימות, כדי לחזק או להפריך טענת זיוף.
הגרפולוגיה בבית המשפט הוכחה ככלי יעיל, המסייע לשופט לקבל החלטה. אני זוכה לקבל מינויים רבים מבתי המשפט בארץ, בזכות הידע והניסיון הרב שצברתי, ובזכות ההוכחות בשטח למקצועיותי ולנכונות מסקנותי.
במידה והנכם מעוניינים בשרותי הגרפולוגיה בבית המשפט, אשמח לייעץ ולספק לכם כל מידע רלוונטי, שיסייע לכם להוכיח צדקתכם, אוצדקת מרשכם.
להלן חוות דעת שופטים על מומחיותי, מתוך מדגם פסקי דין:

כבוד השופט הבכיר יונתן אברהם, בימ"ש מחוזי נצרת, ת"א 69000-06-21 זועבי נ' סביחיה ואח' (1.1.24)

27. אל מול עדותו של הנ"ל מצאתי ליתן אמון בגרסת הגב' אריאלי. גרסתה של הנ"ל לא נסתרה. הייתה עקבית וסדורה. הניגודים עליהם הצביעה בחוות דעתה בין מסמך המחלוקת (ייפוי הכוח) לבין מסמכי ההשוואה עולים בבירור לטעמי וזאת למרות העובדה כי מדובר בצילום (ולא במקור).מה גם שהנ"ל התחשבה בכך שאין המדובר במסמכי מקור ולכן לא קבעה כי מדובר בוודאות מוחלטת לשונות אלא קבעה כי מדובר בסבירות גבוהה לזיוף החתימה…

31. לסיכום– חוות דעתה של הגב' אריאלי נמצאה אמיני בעיני ומאששת את גרסת התובעת בדבר אוטנטיות החתימה.

כב' השופטת נאוה ברוורמן, בימ"ש שלום ת"א, ת"א 69579-01-19 זמיר נ' מוטהד (17.4.22)

סעיף 54: "מהאמור לעיל, ומהתרשמות בית המשפט באשר לעדות המומחית, לדידי, מסקנותיה וממצאיה היו עקביים לאורך הדרך, ועל כן סבורה אני שיש לאמץ את חוות דעתה. המומחית הסבירה היטב את פשר המונח "זיוף עצמי", וכלל הסוגיות שעלו, לרבות הבדיקה על סמך המסמך שאינו המקורי, ונתנה מענה כדבעי לשאלות ולקשיים שהועלו בפניה."

כב' השופט שמואל מנדלבום, בימ"ש מחוזי חיפה, ת"א 54407-11-17 עומר נ' קעדאן (6.11.20)

סעיף 142: "מצאתי עדיפות מהותית לחוו"ד אריאלי על פני חוו"ד ש', בשל שני היבטים לכאורה טכניים, אשר ביעניי מהותיים. ההיבט הראשון, הוא העובדה ש ש' עשתה בחוות דעתה שימוש בזכוכית מגדלת בלבד ולא במיקרוסקופ, וזאת בניגוד לאריאלי שממצאיה בחוות דעתה מבוססים על ממצאים העולים מבדיקה מיקרוסקופית מקיפה שנעשתה על ידה לכל מרכיבי החתימות שבמחלוקת".

סעיף 146: "היבט שני הוא דרך הצגת ממצאי חוות הדעת והליך הבדיקה שנערך בחוות הדעת. בניגוד לאריאלי אשר הציגה בחוות דעתה באופן פרטני את הממצאים הספציפיים שמצאה ביחס לכל אחד ממרכיבי החתימות שבמחלוקת, תוך הבאת דוגמאות השוואה ויזואליות בין החתימות שבמחלוקת לחתימות ההשוואה, באופן ספציפי לכל אחת מהמרכיבים שצויינו על ידה…"

כב' השופט אוהד גורדון, בימ"ש שלום ירושלים, הפ"ב 5618-05-20, הפ"ב 19565-06-20 דיבסי נ' חמאיל (11.4.21)

סעיף 12: גב' אריאלי הגישה חוות דעת מפורטת ומנומקת ואף נחקרה בבימ"ש….

סעיף 13: זאת ועוד, בעדותה של המומחית אריאלי בבימ"ש ניכר היה שלמרות שנשכרה בידי אחד הצדדים להליך, לא התפשרה במישור המקצועי. בכלל זה מסרה כי משום שבחנה צילום של החתימות היא איננה יכולה לחוות דעתה בנוגע ללחץ הכתיבה וכיוון החתימה, ונמנעה מלאשר שאלה במישור זה של בא כוחו של דיבסי, מטעמו נשכרה…..מקצועיותה עלתה גם מהעובדה שבנוגע לאחת מהחתימות שבמחלוקת על ההסכם מ 2015 הציגה מסקנה בדרגת "סבירות" ולא" סבירות גבוהה". דברים אלה, לצד הרושם שהתקבל מהעיון בחוות דעתה ושמיעת עדותה, מחזקים את המסקנה להיסמך על ממצאיה של המומחית אריאלי.

כב' הרשם הבכיר ראמי נאסר, בימ"ש שלום עכו, תא"מ 16824-10-18 אלשנתיר נ' עמאש (30.9.20)

הגרפולוגית נחקרה על חוות דעתה… והיא השיבה בכנות ובאופן ענייני לכל השאלות שנשאלה. חוות דעתה הייתה מפורטת ומנומקת ומרובת הדגמות, ועדותה הייתה קוהרנטית, עניינית, מקצועית, אובייקטיבית ומהימנה. המומחית עשתה עלי רושם טוב, אמין ומקצועי.

כב' השופטת איילת הוך-טל, בימ"ש שלום חיפה, תא"ק 22960-08-17 בנק לאומי נ' א.ש מחזור קרקעות בע"מ (26.8.20)

"אני סבורה כי יש להעדיף את מסקנותיה של הגב' אריאלי על פני מסקנותיו של מר נ'… בחינה של ממצאי המומחים לגופם אף היא מובילה להעדפות מסקנותיה של המומחית אריאלי ואסביר… ההסבר המקצועי שניתן על ידי המומחית הן בחוות הדעת והם בחקירה מתיישב עם ההמחשה החזותית וכן על הגיון ושכל ישר. מסקנותיה מתיישבות גם עם המחשה חזותית נוספת שהוצגה בחקירתה….

כבוד השופטת אושרית הובר היימן, בימ"ש שלום רחובות, ת"א 24453-04-18 דובקרוב (אסיר) נ' עומר רז ואח' (19.3.23)

סעיף 83: "במקרה דנן, לא מצאתי עילה לסטות מקביעות המומחית מטעם בית המשפט; חוות הדעת מקצועית ומנומקת, לא הוצגה כל ראיה לסתור אותה והצדדים ויתרו על חקירתה הנגדית.  יתרה מכך, אין חולק כי כל יתר קביעותיה של המומחית, נמצאו נכונות מבחינה עובדתית… "

כב' סגן הנשיא השופט יצחק כהן, בימ"ש מחוזי חיפה, ת"א 46026-01-16 אלמסרי נ' אבו ריא (21.4.20)

סעיף 26: "הגב' אריאלי נחקרה ארוכות ע"י בכוח התובע על חוות דעתה…. חקירתה הנגדית של הגב' אריאלי לא ערערה את חוות דעתה, ובשום מקרה הגב' אריאלי לא חזרה בה מהמסקנה אליה הגיעה בחוות דעתה. הגב' אריאלי הסבירה ארוכות את תהליך הבדיקה ואת הממצאים שהביאו אותה להסיק את המסקנה שהסיקה.

עדותה של הגב' אריאלי היא עדות אמינה. על כן, לאחר ששקלתי את עדותה של הגב' אריאלי ואת טענות באי כוח הצדדים, הנני מחליט לאמץ את המסקנה אליה הגיעה בחוות דעתה."

כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי, בימ"ש השלום נצרת, תא"מ 63004-03-15 עדוי נ' נימנו (16.7.19)

סעיף 11: "אבהיר כבר עתה כי נתתי אמון מלא בעדותה של המומחית, הן על יסוד חוות דעתה והן בעקבות עדותה שמסרה בחקירה הנגדית- עדות שהותירה בי רושם של אמינות ומהימנות. חוות דעתה המנומקת והמבוססת שפורטה כדבעי ועמדה בהצלחה במבחן החקירה הנגדית."

כב' השופטת רותם קולדר עיאש, בית משפט לעינייני משפחה באשדוד, ת"ע 7065-05-14 כהן (המנוח) ואח' נ' כהן ואח' (4.10.18)

סעיף 17: " במקרה דנן, שוכנעתי כי המומחית נמקה את חוות דעתה והיא עמדה במבחן החקירה הנגדית. עדות המומחית נמצאה יסודית, מקצועית ומהימנה ולא הותירה בידי ספק באשר לממצאיה ומסקנותיה. כך גם לגבי עדותה שהותירה רושם מקצועי ואמין. עדותה עקבית וקוהרנטית, כאשר המומחית הפגינה בקיאות בפרטי חוות דעתה, עמדה על ממצאיה ושמרה על מסקנותיה, תוך סיפוק הסברים ברורים והגיוניים וללא כל סתירות. לאור האמור, מצאתי לאמץ את מסקנת המומחית הגב' פנינה אריאלי".

כב' הרשמת הבכירה, שרונה צור גינור, בית משפט השלום נצרת, תא"מ 33411-04-17 הרייש נ' מוראד (17.6.18)

סעיף 20: "המומחית העידה והשיבה לשאלות בחקירה נגדית על חוות דעתה. תשובותיה היו עקביות, מנומקות ומניחות את הדעת ולא נסתרו ע"י מי מהצדדים".  סעיף 22: "עדותה של המומחית היתה רהוטה, ברורה ועקבית. המומחית הסבירה ממצאיה ושוכנעתי כי יש מקום לקבל את חוות הדעת מטעמה".

כב' השופט הבכיר מיכאל תמיר, בית משפט שלום ת"א, ת"א 13232-03-15, פז שקלים נ' ג'רמי דייבי אברהם דהאן (5.3.2018) סעיף 15 

"לאחר עיון בחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים לעניין טענת זיוף החתימה והתרשמותי מחקירותיהן של המומחיות בדיוני ההוכחות, הגעתי למסקנה כי חוות דעתה של המומחית מטעם התובע הייתה מקצועית ומהימנה יותר, ולכן יש לייחס לה משקל רב יותר מזה שיש לייחס לחוות הדעת של המומחית מטעם הנתבע".

כב' השופטת שרה שדיאור, בית דין אזורי לעבודה בירושלים, פ"ה 1436-07-13, עלי ג'ברה נ' יובל ברוש ( 5.1.2018), סעיף 109
"בפני בית הדין הונחו שתי חוות דעת גרפולוגיות שמסקנותיהן סותרות. לאחר עיון בחוות הדעת ושמיעת עדויות המומחיות שערכו אותן, בית הדין מעדיף את חוות דעתה של הגב' אריאלי. עדותה הייתה עקבית, נסמכה על מסמכי עבר, ובשים לב בין היתר להכשרה המקצועית שעברה כל אחת מהן, כמפורט לעיל …… לעומת הגב' אריאלי שעברה הכשרה מקצועית עיונית בחו"ל ובארץ."

כב' השופט סארי ג'יוסי , בית משפט המחוזי בחיפה, ה"פ 34102-02-16 חניפס נ' נפאע ( 24.12.2017)
"לאחר שבחנתי את שתי חוות הדעת והעמדתי אותן זו מול זו, ולאחר שעורכיהן נחקרו לפני, שוכנעתי, כי יש לקבל את חוות הדעת של אריאלי, ולהעדיפה על פני זו של X. ויודגש, חוות הדעת של אריאלי הייתה מעמיקה ויסודית, והמומחית הותירה רושם מהימן בחקירתה הנגדית, ומסקנותיה לא נסתרו. לא נעלמה מעיני העובדה כי האישור שהוצג הינו בגדר העתק צילומי בלבד, אולם לא מצאתי בנסיבות דנן, כי קיימת מניעה מלהסתמך על אותו העתק צילומי ולאחר ששוכנעתי כי המקור הלך לאיבוד, כאשר אריאלי העידה, ודבריה מקובלים עלי, כי גם אם עסקינן בהעתק צילומי הרי שהחתימה של חניפס לא הוספה לאחר עריכת המסמך."

בימ"ש השלום בעכו, כב' השופטת אביגיל זכריה, ת"א 23505-04-14 ערטול נ' מ.פ.א. מדיאן נכסים בע"מ (26.11.17)    
חוות דעתה של גב' אריאלי, המומחית מטעם הנתבעת, היתה מפורטת מאד, מנומקת היטב, נסמכת על שורה ארוכה של דוגמאות ונקודות דמיון והשוואה לרישומים (חתימות ומחיקות) שלא היו שנויים במחלוקת. מצאתי את הסבריה בחקירתה הנגדית כמלומדים, מקיפים, ברורים והם נתמכו היטב בדוגמאות שהוצגו על ידה בחקירתה. ניתן היה ללמוד משטף תשובותיה בחקירה הנגדית את דבר בקיאותה הרבה בחתימות הרלבנטיות לבדיקה ביחס לנקודות הדמיון והשוני בחתימת מנהל הנתבעת ובכלל ביחס לנושאים העומדים לבחינה במסגרת ההליך. עדותה היתה מהימנה עלי ולא התערערה בחקירתה הנגדית ומצאתי לתת בה אמון מלא ולאמץ את מסקנות חוות דעתה. על בסיס התרשמותי זו מחוות דעת המומחית, מעדותה, בצירוף כלים נוספים שיפורטו בהמשך, גובשו הממצאים הרלבנטיים לתיק זה.

מחוזי חיפה, כב' השופט סארי ג'יוסי, ה"פ 16421-06-15 זרקאוי ואח' נ' זארקאוי ואח' (16.5.2017),

סעיף 15: "אריאלי נחקרה נגדית ע"י ב"כ פלטינום ועדותה היתה מהימנה ומשכנעת ולא נתגלו במהלכה סתירות לרבות ביחס לחוות הדעת שערכה".

כב' השופט יצחק כהן, סגן נשיא, בית משפט המחוזי בחיפה, ג'האד עות'מאן נ' עזבון אבראהים בולוס ואח' (30.11.14)

"מבין שתי חוות הדעת שלפני הנני מעדיף את חוות דעתה של הגב' אריאלי, ואלה נימוקי:

(א)     חוות דעתה של הגב' אריאלי היא חוות דעת מפורטת, ובה הסבירה המומחית, באופן מפורט, מה הן הבדיקות שביצעה אשר הביאו אותה למסקנתה אליה הגיעה. לעומת זאת, חוות דעתו של מר X היא חוות דעת תמציתית ביותר, ולא ניתן להבין ממנה, מה היו הממצאים שהפיק מהבדיקות השונות שביצע, וכיצד הסיק את מסקנותיו.

(ב)     מר X ציין בחוות הדעת, כי בדק, בין היתר, את "לחץ הכתב". ואולם, בחקירתו הנגדית הודה מר X, כי החוזה המקורי לא הומצא לו ולא נבדק על ידו (עמ' 49 לפרוטוקול, שורות 30 ועד עמ' 31 שורה 4).

(ג)      חתימת המנוח נחתמה בשפה הערבית. הגב' אריאלי שולטת בשפה זו, לעומת מר X שאינו שולט בה. השליטה בשפה הערבית מקנה יתרון לבדיקת המסמך על ידי הגב' אריאלי לעומת בדיקתו על ידי…X."

כב' הרשם שאדי ג'ובראן, הוצאה לפועל בטבריה, תיק 05-00057-12-4 פס"ד מזונות מיום 11.4.2016 (ציטטות מעמ' 4-5)
"3.2.3     עיינתי בחוות דעתה של הגרפולוגית ומצאתי אותה מנומקת ומשכנעת, לאחר שהגרפולוגית השוותה את כתב היד של הזוכה במספר רב של חתימות והגיעה למסקנה, שלאחר שנימקה היטב את חוות דעתה, כי החתימה על המסמך השנוי במחלוקת הינה של הזוכה. הגרפולוגית התייצבה לדיון ביום 29.5.15 ונחקרה בחקירה נגדית על ידי ב"כ הזוכה, שבמהלכה עשתה ב"כ הזוכה ניסיונות רבים וכבירים לקעקע את ממצאיה של הגרפולוגית בחקירה, אם כי הגרפולוגית השיבה לכל שאלותיה ולכל תהיותיה של ב"כ הזוכה, והיא עמדה על ממצאיה ואף חיזקה אותם בתשובותיה המשכנעות במסגרת החקירה הנגדית.
 3.2.4    הגרפולוגית הותירה עלי, הן בחוות דעתה והן בחקירתה הנגדית, רושם רב כי היא בקיאה בתפקידה כגרפולוגית וכן שכנעה אותי, הן בחוות דעתה וכן בתשובותיה בחקירה הנגדית כי אכן החתימה על המסמך השנוי המחלוקת הינה חתימתה של הזוכה.
 3.2.5    לא רק, בנוסף לרושם העולה מחוות הדעת וחקירת הגרפולוגית, אף מהשוואה בין החתימות ומעיון בהן בעין בלתי מזוינת עולה כי קיים דמיון רב בין החתימות ובחלקן אף קיימת כמעט זהות."

בימ"ש השלום בחיפה, כב' השופט שלמה לבנוני, סגן נשיא (בדימ'), תיק ת"א 23107-04-10 וקנין ואח' נ' לוי ואח' (סעיף 22):
"לעניין הסוגיות הגרפולוגיות מונתה אריאלי כמומחית מטעם בית המשפט. ולא זו בלבד שחקירתה הממושכת הותירה על רושם עמוק, …  הנחת עבודה מוצקה היא שיש לאמץ את ממצאיה של אריאלי, כעולה וכמעודכן מחוות דעתה השנייה." 

בימ"ש שלום חדרה, כב' השופט חננאל שרעבי, ת.א.2417-07 יעל אורפלדמן נ' אמיר סיגל (19.8.2013). ראה מסעיף 117
השופט קיבל את מסקנותיי והעדיף את חוות דעתי על-פני חוות דעת נגדית וחוות הדעת של המומחה מטעמו.
* עמ' 55 מפסק הדין "האם במקרה הנדון יש מקום לסטות מקביעת המומחה נ.,מומחה בית המשפט, כי לא התובעת חתמה את חתימות האימות על התצהירים שבמחלוקת ?לאחר ששקלתי את שאלה זו סבורני כי יש להשיב עליה בחיוב, מהטעמים הבאים:
* עמ' 58, המשך סעיף 138: "בנסיבות אלה ולנוכח הנימוקים דלעיל, בחרתי בנקודה זו להעדיף את קביעותיה הברורות והחד משמעיות של המומחית אריאלי מטעם הנתבע, כי מי שחתם את חתימות האימות על התצהירים שבמחלוקת, היא התובעת עצמה, למרות הכחשתה, ולמרות ניסיונה ל"גלגל" זאת על כתפי עובדת אלמונית שלה.
בנדון נפנה לתמצות האמור בחוות דעתה של המומחית אריאלי בנדון (נ/2), המופיע בסעיף 121 לעיל. נזכיר כי קביעתה של המומחית אריאלי בדבר חתימת התובעת את חתימות האימות, ושלא נעשה בחתימות אלה כל זיוף, הייתה בדרגת וודאות מלאה, אשר היא דרגה 1."
בימ"ש שלום חיפה, כב' הנשיא השופט א.סלאמה, תא"מ 12257-07-09 + ת"א 18959-07-09 ברקוביץ נ' ברקוביץ (12.5.2014) , סעיף 39 עד 46
סעיף 41: "לאחר שעיינתי בחוות הדעת ובשים לב להתרשמותי מהחקירות של הגרפולוגיות במהלך הדיונים בפני, שוכנעתי כי יש להעדיף את חוות הדעת של הגב' פנינה אריאלי מטעם הנתבע. חוות דעתה של הגב' אריאלי לא נסתרה בחקירה נגדית והיא נותרה עקבית, קוהרנטית והגיונית לכל אורכה ועל אף שחוות דעתה "הותקפה" פעם אחר פעם, תשובותיה נותרו זהות והיא עמדה בתוקף על מסקנתה כי החתימה לא זויפה.
 הגב' אריאלי אף הסבירה בחקירתה כיצד הגיעה למסקנותיה ומדוע השוותה את החתימה גם לכתב ידו של התובע ולא רק לחתימותיו"
סעיף 46: "מן המקובץ שוכנעתי להעדיף את חוות דעתה של המומחית מטעם הנתבע הגב' אריאלי על חוות דעת המומחית מטעם התובעות הגב' קורן ולקבוע כי התובעות לא הוכיחו כי החתימה שבמכתב המחלוקת זויפה".
בימ"ש שלום חדרה, כב' השופטת קרן אניספלד, ת"א 1111/07,ת"א 1112/07 יעל אור פלדמן נ' אילנה בן זאב(1.10.2013).
עמ' 38: "נתתי אמון מלא בעדותה של מומחית הנתבעת, הן על יסוד חוות דעתה והן בעקבות עדות שמסרה בחקירתה הנגדית- עדות שרישומה היה רציני ומקצועי. …חוו"ד אריאלי הראשונה- חוות דעת מנומקת ומבוססת שפורטה כדבעי ועמדה בהצלחה במבחן החקירה הנגדית-…"
* עמ' 52:" עדות אריאלי הותירה רושם מקצועי ומהימן באופן שמוביל להעדפתה במובהק על פי עדות ר.. היא היטיבה להתמודד בצורה כנה, ישירה ומעמיקה עם שאלות שהופנו אליה ואף בכך היתה עדות העדיפה באורח ניכר על עדות ר.. תשובותיה של אריאלי הותירו רושם מקצועי, סדור, ברור ומשכנע".

מחוזי חיפה, כב' השופט יצחק כהן (סגן נשיא), ת"א 22375-08-09 עז' חסן סעד ואח' נ' איאד אגברייה (29.6.14)
סעיף 20: "עדותה של הגב' אריאלי הותירה רושם חיובי ומהימן, ועל עדותו של מר X. מתקשה אני לסמוך. מעצם העובדה שהנני סבור שיש לקבל את עדותה של הגב' אריאלי, מתבקשת המסקנה, שתביעת התובעים בדין יסודה, וכי המסמכים שנעשו מזויפים הם."

בימ"ש שלום חדרה, כב' השופטת קרן אניספלד, תא"ק 23655-10-09 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אברמוב ואח' (20.3.14)
סעיף 3: "עדותה של המומחית לפני היתה מקצועית, סדורה ומהימנה ולא נפל בה כל דופי".

בימ"ש שלום חיפה- כב' השופט שלמה לבנוני, ת"א 30663-03-01 סאלח עאסלה ואח' נ' שפיק מרשי ואח' (25.10.12)
"המומחית המציאה את חוות דעתה המפורטת, המלומדת והמנומקת…"

מחוזי חיפה, כב' השופט גדעון גנות, ת"א 1224-04 עלי פדי מחאמיד נ'עלי מוחמד פארס מחאמיד (22.7.09)
"אין בחוות הדעת של הגרפולוג ח., שהוגשה מטעם הנתבע כדי לשנות את המסקנה בדבר אמינות גרסתו של התובע, נוכח חוות הדעת הנגדית של הגרפולוגית פנינה אריאלי, אותה אני מעדיף בנסיבות העניין. כל שנכתב בחוות הדעת של ח. הוא… ללא כל פירוט של אותן תכונות ובמה בא לידי ביטוי ההבדל. אריאלי, לעומת זאת, פרטה בחוות דעתה שורה של תכונות ייחודיות לכל כותב, שחוזרות על עצמן בחתימותיו של הנתבע… תכונות אלה כוללות חלוקת לחץ הכתיבה על פני החתימה. בתשובה לשאלה בחקירה נגדית, העיד ח., כי הוא לא מצא מקום לבדוק תכונה זו, וזאת "מאחר ופה מדובר בחיקוי של חתימה" יוצא, שהמסקנה הובילה אותו לעריכת הבדיקות הנדרשות, במקום ההיפך."
שלום נצרת, כב' השופטת עירית הוד, ת"א 19297-01-10 פרנס מוטור אויל ישראל בע"מ נ' נג'אר אדואר(19.3.12)
"עדות אריאלי הותירה עלי רושם אמין, מקצועי ומהימן"
 
השלום בחדרה, כב' השופטת הדסה אסיף, תא"מ 27618-03-10 קשוע ואח' נ' מחאמיד ואח' (12.1.12)
"יצויין כי הגב' אריאלי,שעדותה הותירה עלי רושם מקצועי ומהימן…"
שלום חיפה, כב' השופטת כאמלה ג'דעון, ת"א 11443-04, אגבאריה ואח' נ' אבו שקארה ואח'(16.8.10)
"המומחית נחקרה על ממצאיה הנ"ל בחקירה נגדית, ומלבד שאלות שהתמקדו בנסיבות שהביאו אותה להשלמת חוות הדעת, לא נעשה כל ניסיון רציני וענייני להתמודד עם המסקנות שהופיעו בחוות דעתה, ומשכך מסקנותיה הנ"ל נותרו איתנות ולא הופרכו"
בימ"ש מחוזי נצרת, כב' השופט בנימין ארבל, ת"א 622-03 אבולביל ואח'נ' עונאללה ואח' (7.3.2013). סעיף 28
"המומחית הצביעה על המאפיינים השונים המצויים בחתימתו של המוכר. עלי לציין, כי אכן אותם המאפיינים עליהם הצביעה המומחית, חוזרים על עצמם דרך קבע במסמכים פורמאליים שנחתמו על ידו אפילו שנים רבות לאחר חתימת ת/1…העדה נחקרה על חוות דעתה. במסגרת חקירה זו, היא עמדה בתוקף על חוות דעתה ולא סטתה הימנה…נראה כי בקיאותה בזיהוי סימני כתב, כגון צורות ייחודיות, שטף כתיבה, ומאפיינים אחרים של אותיות, אינה מוטלת בספק…עדותה של המומחית נשמעה אמינה בעיני. במהלך עדותה אף היא התייחסה לסימנים אותם ציינה בחוות דעתה. ניכר כי אכן מדובר בסימנים ייחודיים".

בימ"ש שלום חדרה, כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין-פלדמן, תא"מ 4449-06-12 פלאפון תקשורת בע"מ נ' גולדנשטיין (10.7.2013) ראה עמ' 2 שורות 12-14, 30-32, עמ' 3 שורות 1-4.  
"התובעת בחרה שלא להעיד את הנציג אשר בפניו נערכו החתימות ואף לא להביא חוות דעת נגדית מטעמה אשר תפריך את חוות
דעתה של המומחית מטעם הנתבע, מומחית אשר הותירה רושם מקצועי ומהימן על ביהמ"ש כאן"
"במקרה דנן מהווה חוות הדעת חיזוק גרידא למה שרואות עיניו של ביהמ"ש, ויש בכך כדי לחזק את משקלה של חוות הדעת, שאיננה עומדת בסתירה לראיות החיצוניות המוצגות לפני ביהמ"ש, ולמסמכים המצויים לפניו".
"מכל האמור, בשים לב לשוני בין החתימות השונות, ובשים לב לחוות דעתה המלומדה של הגרפולוגית מטעם הנתבע…אני קובעת כי ההסכם נשוא כתב התביעה איננו חתום על ידי הנתבע"

פסק בוררות בפני הבורר עו"ד צבי אגמון בתיק: ארז קלונר נ' צבר סולאר ואח' (10.12.17)

"חוות דעתה של פנינה אריאלי היתה סדורה ומפורטת והציגה סתירה מהותית לממצאיה של גב' ר. בדבר זיוף על דרך של העתקה"

בימ"ש לתביעות קטנות בקרית שמונה, כב' השופט מרדכי נדל,ת"ק30411-05-10 אסודי נ' בידרמן (21.12.11)
"הנני מקבל את המסקנות אליהן הגיעה המומחית מטעם התובע, אשר הגישה לביהמ"ש חוות דעת מפורטת ומקצועית הנסמכת על תשתית עובדתית"
שלום עפולה- כב' השופטת ג'אדה בסול, ת"א 003248/02 פס אור 1987 בע"מ נ' תעשיות שלטים בניהול חורש הכרמל R.N.D,צביקה ספרן, מזרחי איתן (15.11.05)
"קביעותיה של המומחית מטעם התובעת היו סבירות והגיוניות יותר, כאשר בדיקת החתימות להשוואה נעשתה במסמכים עם חתימות אותנטיות של הנתבע על גבי מסמכים שונים"

בית הדין המשמעתי המחוזי מחוז צפון, תיק בד"מ מס' 38/08 פ (2008), לשכת עוה"ד בישראל- ועד מחוז צפון נ' מר מחמוד אחמד זועבי.
עו"ד גד נחום, אב"ד, מציין בסעיף 9: "חוות דעתה של גב' אריאלי (מטעם הנאשם) הותירה בי רושם של אמינות ומהימנות, וחוות דעתה התבססה על בדיקה מיקרוסקופית (שנעדרה בבדיקת גב' X.)…."

פנינה אריאלי - מכון לגרפולוגיה משפטית

לקבלת מידע נוסף אודות שירותי הגרפולוגיה המשפטית ולהזמנת שירות חייגו עכשיו 03-9024082 או צרו קשר דרך האתר ונשמח לעמוד לשירותכם