החשיבות בבדיקת טווח הוואריאציה בחתימות

לעיתים תכופות, עומדות בפני בית המשפט מספר חוות דעת מומחה, שתי חוות דעת מנוגדות מטעם הצדדים ואחת מטעם המומחה שמונה על ידי בית המשפט, ולא אחת מתחבט בית המשפט בשאלה איזו מסקנה יותר משכנעת והגיונית ואיזו חוות דעת מומחה עליו להעדיף.
בדרך כלל,  קיימות עדויות וראיות נוספות שעומדות בפני השופט ומסייעות לו בהכרעה הסופית, אך לעיתים מסקנת המומחה הינה מכרעת בתיק.
 
בפסק דין שניתן בתאריך 5.5.2016 ע"י כב' השופט יונה אטדגי במחוזי ת"א (ת.א. 26069-03-12 שלמה נרקיס נ' אסתר דודאי), בוחן השופט את ההיגיון מאחורי המסקנה של כל אחד משלושת המומחים. חלק ניכר מהפרק בפסק הדין בעניין חוות דעת המומחים, עוסק בשאלת טווח הוואריאציה בחתימותיה של הנתבעת. כל שלושת המומחים הסכימו שהן בחתימות שבמחלוקת והן בחתימות להשוואה קיים טווח וואריאציה רחב (כלומר- קיימת שונות רבה ביניהן).
 
השאלה שנשאלת היא, האם הוואריאציות הקיימות בחתימות שבמחלוקת קיימות גם בחתימות להשוואה, או שהן חורגות מטווח הוואריאציות של החתימות להשוואה.
המומחית מטעם הנתבעת והמומחה מטעם בית המשפט הגיעו למסקנה שהחתימות שבמחלוקת חורגות מטווח הוואריאציות של החתימות להשוואה, בעוד שהמומחית הגב' פנינה אריאלי שהגישה חוות דעת מטעם התובע, קבעה בדרגת סבירות גבוהה ביותר שהוואריאציות שקיימות בחתימות שבמחלוקת קיימות בטווח השונות של החתימות להשוואה.
 
ההיגיון שעומד מאחורי מסקנתה של הגב' אריאלי הוא שדווקא העובדה שקיימות וואריאציות בחתימות שבמחלוקת מעידה יותר מכל על האותנטיות של החתימות, משום שאדם שמזייף מספר חתימות של אדם אחר נוטה לדבוק בדגם אחיד וקבוע של החתימה
המקורית, אותה הוא מתרגל. הוא לא יעז ולא יסתכן בוואריאציות שונות של החתימה אותה הוא מזייף, בעוד שרק בעל החתימה עצמו יכול "להרשות לעצמו" לחתום בצורות שונות. לכן, כאשר מוצאים התאמה בין הוואריאציות שמופיעות בחתימות שבמחלוקת, לבין הוואריאציות שמופיעות בחתימות להשוואה, מעיד הדבר על האותנטיות של החתימות שבמחלוקת.
 
מסקנתו של המומחה שמונה על ידי ביהמ"ש הייתה שהחתימות שבמחלוקת מזויפות, אך מסקנתו לא הייתה חד-משמעית ולא התקבלה ע"י בית המשפט. מאידך, התבסס ביהמ"ש על יתר הראיות והעדויות בתיק, בנוסף למסקנת המומחית מטעם התובע הגב' אריאלי לעניין הלוגיקה העומדת מאחורי טווח הוואריאציות של החתימות, וקבע שהוא מקבל את רוב תביעותיו של התובע שלי נרקיס.